Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Ordbok

Det er behov for å styrke fremdriften i arbeidet med en ny, utvidet og digitalisert utgave av Det Norske Akademis Store Ordbok (Riksmålsordboken) med sikte på fullføring i 2014.

Det foreslås en økning av tilskuddet i revidert nasjonalbudsjett til Riksmålsordboken med 1 million kroner. Alt i alt vil prosjektet dermed motta 2,7 millioner kroner i tilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet i 2008.

Se også egen pressemelding fra Kultur- og kirkedepartementet.