Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

Regjeringen ønsker å gi de enslige mindreårige asylsøkerne et tilbud som ivaretar deres spesielle behov, jf. Ot.prp. nr. 28 (2007-2008). I desember 2007 overtok det statlige barnevernet ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Regjeringen tar sikte på å overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til det statlige barnevernet i løpet av 2009.

I mellomtiden vil det bli gjennomført tiltak for å bedre situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere i asylmottakene. Dette innebærer økt grad av voksenkontakt, samtidig som at aktivitetstilbudet blir forbedret. Formålet er å forebygge psykososiale problemer, samt å skape grunnlaget for en god og trygg livssituasjon.