Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Ferjetransport

Regjeringa foreslår 115 millionar kroner som tilleggsløyving til statleg kjøp av riksvegferjetenester. Tilleggsløyvinga vil sikre eit godt rutetilbod langs kysten. Framlegget har særleg samanheng med at det har vore ein generell kostnadsvekst i ferjedrifta.

Sjå òg eiga pressemelding frå Samferdselsdepartementet.