Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Finansportalen

Første versjon av Finansportalen ble lansert 14. januar. Portalen drives av Forbrukerrådet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet og i nært samarbeid med finansnæringen.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 2,6 millioner kroner for å bygge inn en funksjonalitet i portalen som legger til rette for enklere bytte av bank.