Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fiske- og fangstvirksomhet - gebyr ved for sent eller ikke levert lønns- og trekkoppgave

Ligningsmyndighetene kan i dag ikke ilegge arbeidsgivere innen fiske- og fangstvirksomhet gebyr ved for sent eller ikke innlevert lønns- og trekkoppgave. Da det ikke er tilsiktet at fiske- og fangsnæringen skal ha særlige regler på dette området, foreslår Regjeringen å endre ligningsloven, slik at også disse arbeidsgiverne kan ilegges gebyr.