Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Foreldrepenger

Regjeringen foreslår å øke anslaget for foreldrepenger med 240 millioner kroner. Det forventes utbetalt foreldrepenger ved fødsel for flere barn i 2008 enn antatt i saldert budsjett. Det anslås også en økning i gjennomsnittlig ytelse per barn.