Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fornybar energi

Regjeringen ønsker å legge til rette for økt utbygging av fornybar energi, og foreslår derfor å bedre betingelsene for vannkraftprosjekter. Forholdene skal legges bedre til rette for opprusting av kraftverk samt at det foreslås å innføre en årlig utbetalingsordning i tilfeller med ny, negativ grunnrenteinntekt.

Se også egen pressemelding fra Finansdepartementet.