Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvaret -internasjonale operasjoner

Regjeringen foreslår å øke Forsvarets budsjettramme for norske styrker i utlandet med 262 millioner kroner. Norge stiller fra april med en spesialstyrkeenhet til ISAF-styrken i Kabul/Afghanistan, som vil koste 180 millioner kroner i 2008.

I tillegg vil bevilgningsøkningen dekke forberedelses- og termineringskostnader som Forsvaret hadde til det planlagte bidraget til en norsk-svensk ingeniørstyrke til den Afrikanske Union og FN-operasjonen i Darfur i Sudan (UNAMID).

Se også egen pressemelding fra Forsvarsdepartementet.