Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Frivillighetssentraler

Regjeringen foreslår å opprette 18 nye frivillighetssentraler, fem flere enn de 13 det er lagt opp til i statsbudsjettet.

Pengene foreslås omprioritert fra Kultur- og kirkedepartementets midler som var forutsatt brukt til ulike prosjekter på frivillighetsområdet.

Se også pressemelding fra Kultur- og kirkedepartementet.