Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gassproduksjon på norsk sokkel

Gassalget i 2008 er anslått til rundt 100 milliarder standard kubikkmeter (Sm3), om lag 10 prosent høyere enn i 2007. Salget i 2009 forventes å øke til om lag 110 milliarder Sm3.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.