Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gaveforsterkningsordningen

Regjeringen ønsker å oppmuntre mindre bedrifter, organisasjoner og flere privatpersoner til å gi flere gaver til grunnforskning. Beløpsgrensen for gaveforsterkningsordningen foreslås derfor redusert fra 5 millioner kroner til 3 millioner kroner fra 1. juli 2008. Rammen for ordningen er på 80 millioner kroner i 2008.

Se også egen pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.