Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grensekontroll

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med 10,6 millioner kroner. Bevilgningen skal dekke utgifter knyttet til Frontex.

Frontex er EUs grensekontrollbyrå og koordinerer medlemsstatenes operative samarbeid om kontrollen av de ytre grenser. Norge har inngått en samarbeidsavtale med EU om deltakelse i Frontex.