Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kjemikalieregelverk - REACH

I løpet av første halvår vil nytt kjemikalieregelverk (REACH) bli en del av EØS-avtalen, og det er opprettet et nytt særskilt kjemikaliebyrå (ECHA). Deltakelse i ECHA vil medføre økte økonomiske forpliktelser for Norge.

ECHA skal i utgangspunktet finansieres av gebyrer knyttet til registrering, vurdering og godkjenning, men vil i oppstartsfasen være avhengig av bidrag fra EUs budsjett. Gebyrfinansieringen vil bety relativt lite i 2008 og 2009, men vil få en økende betydning etter dette. EØS/EFTA-landene er forpliktet til å bidra med en fast forholdsmessig andel, og bidragene vil påløpe fra det året formell tilknytning finner sted.

For Norges del vil de økonomiske forpliktelsene utgjøre om lag 11,5 millioner kroner i 2008 og om lag 12 millioner kroner i 2009. I saldert budsjett 2008 er det satt av 2,5 millioner kroner til dette formålet. Det foreslås å øke bevilgningen med 9 millioner kroner.