Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Klimaforhandlinger internasjonalt

Norge har invitert Ghana til å være vertskap for et ekstra forhandlingsmøte, som et ledd i opptrappingen mot forhandlingsmøtet i København i 2009. Den praktiske gjennomføringen av selve møtet vil klimasekretariatet i Bonn stå for.

Geografisk spredning av møtene og involvering av de afrikanske landene i klimaforhandlingene er viktig. Det er forventet at 800-1000 personer kommer til å delta. De samlede utgiftene er anslått til 30 millioner kroner, hvorav 22 millioner kroner foreslås dekket på Miljøverndepartementets budsjett og 8 millioner kroner over bistandsrammen på Utenriksdepartementets budsjett.