Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Klimaforskning

Regjeringen ønsker en sterk og koordinert satsing på klima- og energiforskning. I tråd med Klimaforliket styrkes forskningen på fornybare energikilder og karbonfangst og -lagring med 70 millioner koner. Regjeringen foreslår at midlene fordeles med 50 millioner kroner til etablering av forskningssentre og 20 millioner kroner til en breddesatsing med styrking av programmer i Forskningsrådet.

Se også egen pressemelding fra Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og fra Olje- og energidepartementet.