Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Klimakvoter - salg i EU-markedet

Norge er medlem av det europeiske kvotesystemet, ETS (European Trading System), som omfatter bedrifter som er pålagt å levere kvoter for sine utslipp. Norge skal årlig tilføre dette systemet om lag 14 million tonn kvoter (CO2-ekvivalenter). Om lag halvparten tildeles som gratiskvoter til norske bedrifter, resten skal staten selge i markedet. Som følge av samtaler med EU om norsk tiltredelse til ETS, og endrede anslag på utslippene fra kvotepliktige bedrifter, er anslaget på statens salg redusert fra 12 til 7 millioner tonn kvoter.