Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Klimakvoter

Regjeringen foreslår en ny statlig ordning for sletting av klimakvoter. Ordningen skal administreres av Statens forurensningstilsyn (SFT).

Hensikten med ordningen er å gi publikum anledning til å slette FN-godkjente klimakvoter på en enkel måte. Hver kvote som slettes, innebærer en utslippsreduksjon på 1 tonn CO2. Ordningen kan bidra til å senke terskelen for at privatpersoner vil bidra til utslippsreduksjoner gjennom kvotekjøp.

Konkurransereglene medfører at ordningen vil måtte etableres og drives på en måte som ikke gir SFT utilbørlige fordeler i forhold til konkurrerende tilbydere. Sletting av klimakvoter er ideell virksomhet, og det er ikke lagt opp til at SFT skal tjene penger på ordningen.

SFT skal kjøpe et antall kvoter, legge på et administrativt påslag og deretter selge (og slette) kvotene. Det budsjetteres med å kjøpe kvoter fra Finansdepartementet til en verdi av 5,6 millioner kroner. I tillegg er det budsjettert med 0,5 millioner kroner til driftskostnader og 1,3 millioner kroner til etableringskostnader. På denne bakgrunn foreslås det en utgiftsbevilgning til dette formålet på 7,4 millioner kroner.

Det vil være nødvendig med et påslag på om lag 18 kroner per slettede kvote for å dekke utgiftene forbundet med etablering og drift av ordningen i 2008. Det er da lagt til grunn at etableringskostnader på 1,3 millioner kroner dekkes inn over 10 år. På denne bakgrunn foreslås det en inntektsbevilgning til dette formålet på 6,2 millioner kroner.