Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommunalbanken

Kommunalbanken gir lån til kommunale byggeprosjekter innen blant annet skolen, barnehager, pleie- og omsorgssektoren, kulturbygg og teknisk sektor.

Kommunalbanken har hatt sterk vekst i utlån til kommunesektoren de senere årene. Årsaken er at etterspørselen etter lån fra kommunesektoren har økt. Den sterke utlånsveksten har ført til reduksjon i bankens kapitaldekning.

Det er grunn til å tro at låneetterspørselen fra kommunesektoren fortsatt vil være høy. Dette skyldes økt satsing på utbygging av kommunale velferdstjenester. Dersom Kommunalbanken skal kunne tilby lån framover, er det nødvendig med en styrking av egenkapitalen.

På denne bakgrunn foreslår Regjeringen å bidra med 160 millioner kroner i økt egenkapital i Kommunalbanken. Det er en forutsetning for forslaget at KLP Forsikring bidrar med økt egenkapital i tråd med sin eierandel. Samlet vil egenkapitalen da bli styrket med 200 millioner kroner i 2008