Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konkurransekriminalitet

Innsatsen mot konkurransekriminalitet skal skjerpes ytterligere, og Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Konkurransetilsynet med 4,4 millioner kroner.

Midlene skal brukes til konkrete tiltak for å bekjempe kartellvirksomhet. Denne formen for kriminalitet kjennetegnes av at leverandører inngår ulovelige avtaler seg imellom for å holde prisene kunstig høye. Styrket etterforskningskapasitet, bedre analyser og oppbygging av nye, og avanserteIT-systemer er blant tiltakene som vil bli iverksatt.

Se også pressemelding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.