Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kontantstøtte

Regjeringen foreslår å øke anslaget for utgifter til kontantstøtte med 55 millioner kroner. Utgiftene til kontantstøtte øker som følge av lavere barnehageutbygging i 2007 enn tidligere antatt, mens større utbygging i 2008 trekker i motsatt retning. I tillegg forventes det flere barn i aldersgruppen og en høyere gjennomsnittlig ytelse per barn enn lagt til grunn for bevilgningen.