Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kronekursen

En valutakurs er prisen på et lands valuta målt mot andre lands valutaer. Den nominelle kronekursen uttrykker hvor mange enheter utenlandsk valuta en må betale for én norsk krone. En styrking av kronen betyr at én krone blir mer verdt målt i forhold til utenlandsk valuta. I valutamarkedet er det vanlig å referere til dollarkursen og eurokursen, det vil si hvor mange kroner en må betale for henholdsvis én dollar og én euro.

Som en teknisk forutsetning legges det i Revidert nasjonalbudsjett 2008 til grunn at den effektive kronekursen vil utvikle seg i tråd med valutakursene slik disse ble priset i terminmarkedet i begynnelsen av mai. Det innebærer en forutsetning om at kronen i gjennomsnitt vil være om lag 3¼ prosent sterkere i 2008 enn i 2007, og deretter svekke seg litt i 2009.

Se også omtale iRevidert nasjonalbudsjett 2008, kapittel 2.1.