Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lån til Husbanken

Husbanken hadde i 2007 et mindreforbruk på lånerammen på om lag 2 mrd. kroner som følge av et svært godt finansmarked i 2007. Dette fører til lavere utbetalinger i 2008. Posten foreslås på denne bakgrunn redusert med 389 mill. kroner fra 11 012 mill. kroner til 10 623 mill. kroner.