Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lønnsvekst

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har anslått årslønnsveksten i 2007 til 5,4 prosent, opp fra 4,1 prosent året før. Lønnsveksten i fjor var den høyeste siden 2002. I Revidert nasjonalbudsjett 2008 legges det til grunn en årslønnsvekst i 2008 på 5½ prosent, mot 3½ prosent hos våre handelspartnere.

Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2008, kapittel 2.1.