Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Naturskadeerstatninger

Etter lov om naturskade utbetaler staten på visse vilkår erstatning etter naturskade. Statens landbruksforvaltning, som er sekretariat for Statens naturskadefond, har ut fra oppdaterte prognoser anslått behov for en bevilgning for 2008 på 103 millioner kroner. Økningen skyldes forventning om et høyere antall utbetalinger av store erstatningssaker enn antatt, blant annet som følge av flommen i 2007. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen med 23 millioner kroner, fra 80 millioner kroner til 103 millioner kroner.