Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nettolønnsordningen

Nettolønnsordningen innebærer at rederiene får refundert innbetaling av skattetrekk, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for visse grupper av sjøfolk på aktuelle skip. Ordningen gjelder for passasjerskip i utenriksfart i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), skip i petroleumsvirksomhet i NOR og hurtigruteskip som betjener strekningen Bergen-Kirkenes.

Regjeringen foreslår å gi 67 millioner kroner ekstra til tilskuddsordningen for sjøfolk. Samtidig foreslås det et maksimaltak på denne refusjonsordningen.

I saldert budsjett var tilskuddet på 1 710 millioner kroner basert på at det ville være om lag 10 000 sjøfolk som kom til å bli omfattet av nettolønnsordningen i 2008. Antallet har imidlertid steget raskere enn beregnet til om lag 10 700 sjøfolk. For å begrense ytterligere vekst for de samlede utgiftene under denne refusjonsordningen, foreslår regjeringen imidlertid at det ikke skal betales refusjon for den delen av årslønnen som overstiger 500 000 kroner.

Se pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.

Regjeringen foreslår også å øke fiskerfradraget med 35 000 kroner, det vil si til 115 000 kroner, med virkning fra 1. januar 2008. De to forslagene bidrar til i større grad å likestille fiskeri- og rederinæringen i konkurransen om arbeidskraften.