Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Norges vassdrags- og energidirekorat (NVE)

Regjeringen foreslår å styrke NVEs kapasitet innen konsesjonsbehandling, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og tilsyns- og beredskapsvirksomhet med 13,5 millioner kroner.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.