Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Oppholdssaker

Politiet får til behandling en stadig økende mengde av oppholdssaker (forvaltningssaker på utlendingsfeltet). Prognosene for 2008 tilsier en økning med over 20 000 saker i forhold til 2007. For å imøtekomme antall oppholdssaker foreslår regjeringen å øke politiets bevilgning med 20 millioner kroner.

Se egen pressemelding fra Justis- og politidepartementet her.