Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Oslopakke 3

I revidert nasjonalbudsjett vert det orientert om oppfølging av tidlegare vedtak i Stortinget om Oslopakke 3, mellom anna auka bompengeinntekter som følgje av nytt takstsystem i bomringen i Oslo og oppretting av nye bompengestasjonar ved grensa mellom Oslo og Bærum. Meirinntekter frå bompengeinnkrevjinga vil i 2008 bli nytta til drift av kollektivtransport og til reinvesteringar i infrastrukturen for T-banen i Oslo.

Sjå òg eiga pressemelding frå Samferdselsdepartementet.