Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pandemi - leveringsavtale

Regjeringen foreslår at det skal inngås en ny avtale om levering av vaksine for befolkningen ved en eventuell pandemisk influensa. Avtalen vil gjelde fra 1. juli 2008 og medfører merutgifter på 16 millioner kroner i 2008.