Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politi - og påtalesamarbeid i Europa

Regjeringen foreslår å bevilge 12,9 millioner kroner til Schengen informasjonssystem (SIS). SIS er et databasert register til bruk i alle land som deltar i Schengen-samarbeidet. Et tettere europeisk politi- og påtalesamarbeid gjør det nødvendig å utvikle et mer avansert Schengen-informasjonssystem (SIS II).

I dag registreres informasjon om ettersøkte kriminelle, savnede personer og stjålne objekter. I den nye versjonen blir det adgang til å registrere flere opplysninger. Etter dagens planer skal prosjektet sluttføres høsten 2009.