Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politi

Regjeringen foreslår å styrke budsjettet til politidistriktene med til sammen 73,5 millioner kroner. Økningen skal i hovedsak gå til økte oppgaver/prognoser i forbindelse asyl- og utlendingsforvaltningen, men også til styrking av det internasjonale politisamarbeidet.