Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Private arbeidsoppdrag i hjemmet

Regjeringen foreslår å øke grensen for fritak for arbeidsgiveravgift fra 50 000 kroner til 60 000 kroner ved annet arbeid i hjem og fritidsbolig enn pass og stell av barn under 12 år og barn som har særlig behov for omsorg og pleie. Betaling for privat pass av barn under 12 år og barn med særlige behov for pleie og omsorg er helt fritatt for arbeidsgiveravgift.

Regjeringen foreslår videre å øke grensen for årlig oppgjør av forskuddstrekk ved betaling for annet privat arbeid i hjemmet enn pass og stell av barn under 12 år eller barn som har behov for særlig pleie eller omsorg, fra 30 000 kroner til 60 000 kroner. Regjeringen foreslår også å heve grensen for når private arbeidsgivere kan benytte forenklet oppgjørsordning fra 50 000 kroner til 60 000 kroner.

Se også egen pressemelding fra Finansdepartementet.