Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rasulykken i Ålesund

Regjeringen har nedsatt et uvalg som skal gjennomgå den tragiske ulykken i Ålesund 26. mars 2008, og foreslår å bevilge 3,6 millioner kroner til utvalgets arbeid.

Se også pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet.