Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Redningshelikoptre

Forsvaret er operatør av den norske redningshelikoptertjenesten gjennom 330-skvadronen. Justisdepartementet er budsjettansvarlig for denne tjenesten og har en særskilt driftsavtale med Forsvarsdepartementet om leveransen.

Utgiftene til driften av redningshelikoptertjenesten er økende, og Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen med 15 millioner kroner. Økningen skal blant annet dekke utgifter til vedlikehold.

Justisdepartementet vil i samarbeid med Forsvardepartementet foreta en grundig vurdering av øvrige behov, og Regjeringen tar forbehold om å komme tilbake til saken i høstsesjonen 2008.