Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samisk vitenskapsbygg

Samisk vitenskapsbygg er under bygging i Kautokeino. Bygget skal samle Samisk høyskole, Studentsamskipnaden i Indre Finnmark, Nordisk samisk institutt, Samisk pedagogisk støttefunksjon, Kompetansesenter for urfolks rettigheter og Samisk arkiv. Kostnadene ved prosjektet er av ulike årsaker økt og Regjeringen foreslår å øke kostnadsrammen for bygget med 86,3 millioner kroner til 430,5 millioner kroner.

Se også pressemelding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.