Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sjøfartsdirektoratet

Situasjonen med stor nybyggingsaktivitet innen skipsfartsnæringen innebærer merarbeid og økte utgifter for Sjøfartsdirektoratet knyttet til tilsyn, kontroll og godkjenning. Dette øker presset på en personell- og ressurssitasjon som i utgangspunktet er anstrengt etter at mange erfarne medarbeidere med nøkkelkompetanse sluttet i forbindelse med flyttingen, og problemer med å rekruttere nye kvalifiserte medarbeidere i et stort og økende antall ledige stillinger i et opphetet arbeidsmarked.

Regjeringen foreslår å øke Sjøfartsdirektoratets driftsbevilgning under med 24 millioner kroner, fra 258 til 282 millioner kroner.

Se også pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.

Se også Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon kapittel 907, post 01.