Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skatteetaten - ekstraordinære tiltak for å styrke arbeid med utenlandske arbeidstakere

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med utenlandske arbeidstakere med en ekstrabevilgning på 30 millioner kroner. Bakgrunnen er den sterke økningen i antallet utenlandske arbeidstakere med korttidsopphold i Norge. For skatteetaten gir denne økningen både økt arbeidsbelastning og særskilte kontrollproblemer. Regjeringen legger stor vekt på å redusere omfanget av skatteunndragelser fra utenlandske arbeidstakere og virksomheter, blant annet for å hindre konkurransevridning fra useriøse aktører.

Se også pressemelding fra Finansdepartementet.