Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skattekriminalitet - styrket innsats

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen mot grovere skattekriminalitet med en ekstrabevilgning på 30 millioner kroner. Kriminalitetsbildet er i rask endring. Stadig tydeligere ses at det danner seg store nettverk som driver organisert kriminalitet på flere områder samtidig, og der skatte- og avgiftsunndragelser står sentralt. Undersøkelser mot slike nettverk er svært ressurskrevende og fordrer nært samarbeid mellom skatteetaten, politiet og andre statlige organer som for eksempel NAV. Skatteetaten vil videre prioritere bredere bransjekontroller. Slike kontroller har tidligere vist seg å gi meget gode resultater.

Se også pressemelding fra Finansdepartementet.