Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Universiteter og høyskoler - finansiering

Regjeringen vil legge til rette for langsiktig og uavhengig forskning og utdanning av høy kvalitet. Regjeringen foreslår derfor å styrke basisbevilgningen til universiteter og høyskoler med totalt 143,1 millioner kroner i 2008.

Se også egen pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.