Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Universitetet i Oslo - rehabilitering av aulaen

I 2011 er det 200 år siden Universitetet i Oslo ble etablert. For å kunne gjennomføre en verdig feiring og ta vare på den norske kulturarven foreslår Regjeringen en startbevilgning i 2008 på 15 millioner kroner til fase 1 av gjenstående rehabilitering av sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo.

Se også egen pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.