Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte - Nærings- og handelsdepartementet

For selskapene under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning økes det samlede utbytteanslaget for regnskapsåret 2007 med 3 652,3 millioner kroner.

Se også pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.

Se også omtale av kapittel 5656, post 85 i St.prp. nr. 59 (2007 - 2008).