Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte - Statskog

Statskogs årsresultat ble i 2007 på om lag 35 millioner kroner. Bakgrunnen for det høye resultatet er ekstraordinære skattefrie erstatningsinntekter fra skogvern på 28 millioner kroner. Utbyttepolitikken for Statskog tilsier at utbyttet for 2007 settes til 12,6 millioner kroner. Dette innebærer en økning på 7,6 millioner kroner fra saldert budsjett 2008.