Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utenlandske betalingskort - hjemmel for ligningsmyndighetene

Internasjonale kontrollerfaringer viser at bruk av utenlandske betalingskort knyttet til en bankkonto i utlandet er en utbredt metode for enkelt å få tilgang til skjulte midler.

Regjeringen foreslår en hjemmel for ligningsmyndighetene til å innhente kontrollopplysninger om bruk av utenlandske betalingskort i Norge. Ved å gi ligningsmyndighetene adgang til å kontrollere bruken av utenlandske betalingskort i Norge, kan det blant annet avdekkes midler plassert i utlandet som ikke er oppgitt til beskatning her. I tillegg vil kontrollene kunne identifisere personer som reelt sett oppholder seg i Norge og som skulle skattet hit, men som hevder å oppholde seg i utlandet.

Se også egen pressemelding fra Finansdepartementet.