Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utlendingsfeltet

Regjeringen er opptatt av god saksflyt og effektiv ressursbruk i utlendingsforvaltningen, samtidig som en tilfredsstillende kvalitet opprettholdes. På bakgrunn av økte prognoser for asylankomster og antall oppholdssaker (forvaltningssaker på utlendingsfeltet) foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til politiet med til sammen 40 millioner kroner.

Se egen pressemelding fra Justis- og politidepartementet her.