Siste budsjett

Klikk her
Revidert budsjett  2009 Regjeringen Stoltenberg II