Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Afghanistan - ingeniørskole

Regjeringen har besluttet å bidra med finansiering og instruktører til etablering av en tyskledet ingeniørskole for afghanske sikkerhetsstyrker i Mazar-e-Sharif. Oppbyggingen av skolen er et viktig ledd i prosessen med å styrke afghanernes evne til å ivareta egen sikkerhet i landet. Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til tiltaket i 2009.