Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Alkoholfrie drikkevarer

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2009 viste finanskomiteens flertall til at avgiften på alkoholfrie drikkevarer kan være et godt virkemiddel i helsepolitikken. Flertallet viser likevel til at avgiften ikke er fingradert etter produktinnhold og ikke nødvendigvis gir tilstrekkelige incentiver til omlegging av produksjon og forbruk. Flertallet ba derfor Regjeringen om å vurdere muligheter for en mer treffsikker utforming av avgiften fram mot Revidert nasjonalbudsjett for 2009, jf. Budsjett-innst.S. nr. 1 (2008-2009).

Finansdepartementet har sammen med Toll- og avgiftsdirektoratet og Helse- og omsorgdepartementet vurdert mulige endringer i avgiften for å gjøre den mer treffsikker. Resultatet av denne gjennomgangen er at det foreslås en klargjøring av regelverket slik at blanding av vann og juice/råsaft av frukt og bær ikke omfattes av avgiftsplikten. Utover det foreslås ingen større endringer i avgiften nå.