Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Andøya Rakettskytefelt

Forsvaret vil i 2009 inngå en langsiktig intensjonsavtale med Andøya rakettskytefelt om støtte til Forsvarets testskyting av våpen­systemer på Andøya. Avtalen innebærer at Forsvarets behov for støtte blir ivaretatt, samtidig som rakettskytefeltet blir gitt et grunnlag for langsiktig utvikling. Avtalen forutsetter at Forsvaret forplikter seg til å bidra med en årlig grunnfinansiering for å sikre forutsigbarhet og opprettholdelse av kompetanse ved testsenteret på Andøya, og i tillegg dekke kostnadene ved Forsvarets bruk av feltet. For 2009 er det foreslått 2,5 millioner kroner til formålet.

Testskytingen som har vært utført på Andøya siden 2005 karakteriseres som meget vellykket, og har vært billigere enn dersom tilsvarende testskyting skulle ha vært gjennomført utenlands.