Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Autorisasjon av medisinsk utdanning fra land utenfor EØS

Personer med medisinsk utdanning fra land utenfor EØS som søker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell om autorisasjon som lege i Norge, må i de aller fleste tilfeller gjennomføre en fagprøve ved Universitetet i Oslo for å teste om de har utdanning som anses jevngod med tilsvarende norsk eksamen. Det stilles krav om nasjonale fag for fem helsepersonellgrupper som har sine utdanninger fra land utenfor EØS. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell med 4,5 millioner kroner.