Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Røde Kors

Norges Røde Kors har i svært lang tid bidratt til rekruttering og koordinering av blodgivere. Organisasjonen har opplevd inntektssvikt, og har derfor ikke mulighet for å finansiere blodgiverrekrutteringsaktiviteter i samme grad som før. For å opprettholde målet om at landet skal være selvforsynt med blod og blodprodukter, deriblant ha beredskap for krisesituasjoner, bør antallet registrerte blodgivere økes. Regjeringen foreslår å støtte Røde Kors med 2 millioner kroner for å sikre nok blodgivere i Norge.